Wikimedia yn cydweithio gydag Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor

| 21-02-2014 6:00 am

Cyhoeddwyd cydweithrediad newydd heddiw rhwng y Wikimedia Foundation ac Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Phrifysgol Bangor i alluogi’r ddau barti i rannu syniadau a phrofiad o ddatblygu offer technolegau iaith ar gyfer sefyllfaoedd amlieithog. Bydd y cydweithio yn cynnwys ymgorffori cydrannau o feddalwedd newydd CyfieithuCymru.com Prifysgol Bangor i mewn i’r feddalwedd sy’n pweru Wikipedia.

techiaith

Mae Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr yn uned ymchwil hunan-gynhaliol sy?n datblygu technolegau ac adnoddau iaith ar gyfer y Gymraeg, yr ieithoedd Celtaidd eraill, a sefyllfaoedd amlieithog.

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.