#dathludarllen gyda Mr Schwob

| 06-03-2014 11:58 am

Ar Ddiwrnod y Llyfr beth am ddarganfod clasuron gorau’r byd drwy wefan Gymraeg newydd Schwob?

 

  

Bwriad prosiect Schwob yw cyflwyno clasuron modern o bob rhan o'r byd, yn syml iawn, llyfrau y dylid eu darllen doed a ddelo.  

Cefnogir y dasg gan rwydwaith eang o gyfieithwyr, tai cyhoeddi, gwyliau a sefydliadau llenyddiaeth yn cynnwys Cyfnewidfa Lên Cymru. Y rhwydwaith sy’n awgrymu cyfrolau, cyfrannu cyfieithiadau sampl, gan eu cyflwyno ar y wefan gydag erthyglau cefndir a chyfle i brynu’r llyfr. 

Drwy ddod âr cyfieithiadau hyn ynghyd, bwriad Schwob yw dod â’r cyfrolau i sylw darllenwyr, gan gydweithio gyda chyhoeddwyr, cylchgronau, siopau llyfrau a llyfrgelloedd. Dros yr haf bydd awduron Ewropeaidd yn trafod eu hoff gyfrolau Schwob, mewn gwyliau llenyddol yn Marseille, Barcelona, Krakow ac Amsterdam.

Hyrwyddir y llyfrau hefyd i gyhoeddwyr i hybu gwerthu hawliau cyfieithu, gan gynnig gwybodaeth iddynt am gefnogaeth ariannol. 

O'i chartref ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae Cyfnewidfa Lên Cymru yn gweithredu fel cyffordd gyfieithu sy'n cysylltu awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr yng Nghymru a thramor.   

Mae'r bartneriaeth gyda Schwob yn galluogi’r Gyfnewidfa nid yn unig i ymestyn ei ffocws o lên gyfoes i glasuron modern, ond hefyd i gydweithio gyda sefydliadau llenyddiaeth yng Nghatalwnia, Gwlad Belg, Y Ffindir, Yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, yn ogystal â Chymdeithas Awduron Ewrop.  

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Schwob sydd hefyd ar gael mewn Catalaneg, Is-Almaeneg, Pwyleg, Saesneg, a chyn bo hir Ffinneg.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa