Mwy am Ffrwti...

Helo bobl y we - croeso i Ffrwti!

Roedd Ffrwti'n wefan oedd yn cyhoeddi cyfuniad o'r gorau o'r deunydd oedd yn cael ei rannu ar Twitter ochr-yn-ochr gydag erthyglau gwreiddiol i greu un lle i wybod beth sy'n digwydd rwan hyn yn y diwylliant Cymraeg ar y we.

Roedd hefyd yn rhoi llwyfan i bobl sydd eisiau cyhoeddi arlein gan roi llwyfan ehangach i gynnwys annibynnol. Pwyslais cynnwys y wefan yw newyddion ac erthyglau gwe-frodorol ar ddiwylliant a thechnoleg Cymru.

Mae Ffrwti wedi cau ers 2016. Diolch i bawb gyfrannodd at y wefan a'r arbrawf hwn!

Pobl Ffrwti

Dyma pwy oedd yn gyfrifol am olygu a sgwennu cynnwys gwreiddiol ar Ffrwti:

Prif-Olygydd: Rhodri ap Dyfrig

Golygydd: Owain 'Nico' Dafydd

Golygydd: Lois Gwenllian

Cysylltwch â ni drwy'r ffurflen gyswllt neu yn unigol ar Twitter os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y wefan.

FfrwtiBot - sut mae'n gweithio?

Sylfaen Ffrwti ydi ei fod yn creu ffrwd Twitter Gymraeg drwy ddilyn trydarwyr Cymraeg gan greu rhestr awtomatig yn ôl nifer o ffactorau megis canran trydariadau Cymraeg, nifer dilynwyr, a phethau fel os ydynt wedi trydar yn ddiweddar, neu'n ymddwyn fel bot ymysg ffactorau eraill. Mae wedyn yn gallu dadansoddi'r rhestr hwn a dangos be sy'n trendio o fewn y trydariadau Cymraeg, ond yn fwy diddorol pigo allan y dolenni, lluniau, fideos, cerddoriaeth ac ati sydd yn cael ei rannu a'i drafod fwya a'u postio nhw yma. Trwy hyn gall Ffrwti greu ffrwd newyddion awtomatig allan o beth sydd yn bwnc llosg ar y we Gymraeg.

Er mwyn adnabod trydariadau Cymraeg mae Ffrwti'n defynyddio modiwl côd agored Python o'r enw Langid (ceir disgrifiad pellach yn y papur hwn).

Trwydded y Cynnwys

Trwyddedir y cynnwys gwreiddiol ar y wefan hon dan drwydded CC-BY.

Mewn Cymraeg clir: cewch chi ail-gyhoeddi, ail-ddefnyddio, ac ail-gymsygu'r cynnwys gwreiddiol o'r wefan - sef yr erthyglau sy'n ymddangos ar FfrwtiNi ac nid y cynnwys o Twitter - oddi ar y wefan hon, cyn belled eich bod yn rhoi cydnabyddiaeth i'r awdur(on).

Cefnogwyr Ffrwti

Ariennir Ffrwti drwy Lywodraeth Cymru trwy'r Grantiau Hybu Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg. Diolch!